Close window

Parašykite mumsFEL tipo buitinių nuotekų valymo įrenginiai

Nutekamieji vandenys biologiškai valomi gamtinėmis (biologiniuose tvenkiniuose, laistymo ir filtravimo laukuose) ir dirbtinėmis sąlygomis (biofiltruose ir aerotankuose). Biologinis nutekamųjų vandenų valymo metodas remiasi mikroorganizmų gebėjimu skaidyti suspenduotas, koloidines ir ištirpusias organines medžiagas.


Biologinio valymo galimybę lemia šie veiksniai:

1. Organinių medžiagų geba oksiduotis;
2. Mikroorganizmams būtinų maisto medžiagų buvimas;
3. Teršalų koncentracija turi būti ne didesnė už nustatytas normas;
4. Vandens rūgštingumo reakcija (pH) turi būti artima neutraliai;
5. Vandenyje negali būti deguoniui trukdančių patekti paviršinio aktyvumo medžiagų.

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai montuojami ten, kur nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų.


Įrenginio veikimo principas


Įrenginį sudaro centriškai išdėstytos dvi cilindrinės talpos su kūginiais dugnais. Vidinė dalis - aeracinė zona (aerotankas), išorinė dalis - antrinis nusodintuvas. Aeracinės zonos centre įrengtas vertikalusis vamzdis su aeratoriumi. Tiekiant suslėgtą orą iš orapūtės į aeratorių yra pasiurbiamas sutankėjęs veiklusis dumblas iš antrinio nusodintuvo ir dumblo mišinys iš aeracinės zonos. Tokiu būdu sudaromas cirkuliacinis srautas aeracinėje zonoje. Tai leidžia oksiduoti organinius teršalus ne tik veikliuoju dumblu, esančiu skendinčioje būsenoje, bet ir bioplėvele, išsivysčiusia ant bioįkrovos. Be to, cirkuliaciniam srautui tekant žemyn, sumažėja ištirpusio deguonies koncentracija, todėl viršutiniuose bioplėvelės sluoksniuose vystosi ne tik organinių teršalų skaidymo procesai, bet ir nitrifikacijos procesai (amonio azoto suoksidavimas iki nitratų), o apatiniuose sluoksniuose dėl ištirpusio deguonies stokos vystosi denitrifikacijos (deguonies panaudojimas iš nitratų ir nitritų) procesai. Dėl to azoto koncentracija valytose nuotekose sumažėja apie 50%; įrenginiuose su įprastine veikliojo dumblo sistema azoto koncentracija sumažėja tik iki 20%. Todėl bioįkrova leidžia išvengti denitrifikacijos įtakos (dumblo išplaukimo) antriniame nusodintuve. Veikliojo dumblo mišinys iš aeracinės zonos patenka į antrinio nusodintuvo kūginę dalį, kurioje yra nusėdęs ir sutankėjęs veiklusis dumblas. Filtruojantis dumblo mišiniui per sutankėjusį dumblą sulaikomi ir smulkesni dumblo dribsniai, todėl užtikrinama mažesnė skendinčių medžiagų koncentracija valytose nuotekose. Valytos nuotekos surenkamos į periferinį lataką. Tolygiai latako briaunos apkrovai išlaikyti prie latako pritvirtinama reguliuojama dantyta briauna. Iš latako nuotekos šalinamos vamzdžiu. Periodiškai į nusodintuvo viršų gali iškilti veikliojo dumblo. Jam sulaikyti, kad nepatektų į valytas nuotekas, įrengiama panardinama pertvara. Kai veikliojo dumblo skendinčioje būsenoje koncentracija padidėja iki 6 g/l, dumblo perteklius atsiurbiamas per aeracinės zonos vamzdį.

 

Valymo įrenginių technologiniai parametrai

 

Valymo įrenginio technologinė schema

Specifikacija:


1. Nuotekų tiekimo vamzdis
2. Valytų nuotekų tiekimo latakas
3. Pusiau panardinta pertvara
4. Suslėgto oro tiekimo vamzdis
5. Dantyta briauna
6. Valytų nuotekų šalinimo vamzdis
7. Aeracinė zona
8. Antrinis nusodintuvas
9. Bioįkrova
10. Aeratorius su nukreipiamuoju srauto vamzdžiu
 
Valymo įrenginių geometriniai parametrai

 

Įrenginio pranašumai:

Gamintojas suteikia 10 metų garantiją įrenginio korpusui ir 2 - iejų metų garantiją orapūtei.

Paskambinkite mums: +370 605 55 235 arba Parašykite